facebook vimeo

Archief

Ongekend – het raadsel van informatie

januari – juni 2005 Paradiso, Amsterdam

De Paradisolezingen 2005 gingen over informatie in brede zin: over geur als informatiebron, talige communicatie, informatieverwerking in het brein en door computers, informatiedragers op celniveau, wiskundige analyse en informatieverlies in de kosmos. Neurolinguïst prof. dr. Roelien Bastiaanse (Rijksuniversiteit Groningen) belichtte de talenknobbel. De lezing van logicus prof. dr. Johan van Benthem (UvA) had als titel Informatiestroom voor oplettende mensen. Neurobioloog dr. Marien de Bruyne (Vrije Universiteit Berlijn) sprak over de analyse van geuren. Prof. dr. Harry Buhrman (Computer Science, UvA) liet zien wat we mogen verwachten van de kwantumcomputer. Nobelprijswinnaar Gerard 't Hooft (theoretische fysica, Universiteit Utrecht) hield een betoog over de ultieme informatie-paradox van zwarte gaten. Wiskundige prof. dr. Hendrik Lenstra (Universiteit Leiden) toonde de wiskundige (des-) informatie achter een Escher-prent. Geneticus prof. dr. Maarten van Lohuizen (NKI/Universiteit Utrecht) besprak het belang van het 'cel-geheugen' epigenetica. Prof. dr. Arnold Smeulders (hoogleraar informatica aan de UvA) sprak over de interpretatie van beeldinformatie door computers en mensen.

Onder redactie van wetenschapsjournalist Bennie Mols werden de Paradisolezingen 2005 als bundel gepubliceerd door Uitgeverij Boom onder de titel Het raadsel van informatie.

Dit was de elfde serie wetenschapslezingen die de K.L. Poll-stichting voor OKW organiseerde, in samenwerking met NWO, de VPRO en Paradiso.