facebook vimeo

vertaalwedstrijd

Nederland Vertaalt 2020 - Vertaalwedstrijd

17 januari - 28 februari 2020

Om het belang van goed vertalen te onderstrepen en onder de aandacht te brengen van een breed publiek heeft Verstegen & Stigter in 2016 in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Nederland Vertaalt opgezet.

Nederland Vertaalt bestaat uit een vertaalwedstrijd in samenwerking met de NRC en een Vertaaldag in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Daarnaast verzorgt Nederland Vertaalt een nieuwe wekelijkse vertaalrubriek in de Scheurkalender van het Genootschap Onze Taal.

De vertaalwedstrijd van de tiende editie van Nederland Vertaalt ging op 17 januari 2020 van start. Op 3 januari publiceerde de NRC de vier vertaalopgaven van Nederland Vertaalt in de krant en op de website. Het gaat om gedichten in het Engels, Frans, Duits en Spaans. Scholieren werden opgeroepen mee te doen met de vertaalopgaven Engels-Nederlands. Voor hen werd een gratis lesbrief aangeboden ter ondersteuning van deze vertaalopgave. Inzenden is niet meer mogelijk voor de Vertaalwedstrijd.

Per taal is een vakjury benoemd. De jury let bij de beoordeling van de vertalingen op:
• effectiviteit van de vertaling;
• creativiteit en originaliteit;
• handhaving van rijmschema en metrum (en bij songteksten ‘zingbaarheid’) mits
   dit niet ten koste gaat van de betekenis.

De inzendtermijn sloot op 28 februari.
De genomineerden zijn op 24 april bekend gemaakt: >> genomineerden.
De deelnamevoorwaarden vindt u hier.

Meer over de Vertaaldag leest u hier.
>> NAAR DE VERTAALOPGAVEN

>> NAAR DE GENOMINEERDEN

>> NAAR DE VERTAALDAG


>> NAAR DE SCHEURKALENDER GENOOTSCHAP ONZE TAAL
Nederland Vertaalt wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, NRC, Stichting Elise Mathilde Fonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt StichtingGenootschap Onze Taal en Taalunie