facebook vimeo

Vertaalwedstrijd

Nederland Vertaalt 9 - Vertaalwedstrijd

vrijdag 14 december 2018,

Om het belang van goed vertalen te onderstrepen en onder de aandacht te brengen van een breed publiek heeft Verstegen & Stigter in 2016 in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Nederland Vertaalt opgezet.

Nederland Vertaalt bestaat uit een vertaalwedstrijd in samenwerking met de NRC, Nederland Vertaalt Junior en De Vertaaldag. Daarnaast verzorgt Nederland Vertaalt een nieuwe wekelijkse vertaalrubiriek in de Scheurkalender 2019 van het Genootschap Onze Taal.

>> SCHEURKALENDER GENOOTSCHAP ONZE TAAL

De vertaalwedstrijd van de negende editie van Nederland Vertaalt is op 14 december van dit jaar van start gegaan met de publicatie van vier vertaalopgaven in de NRC en op de website van Nederland Vertaalt. Het gaat om gedichten en songteksten in het Engels, Frans, Duits en Spaans. Scholieren krijgen twee vertaalopgaven: een Nederlandse en een Engelse songtekst. Een GRATIS LESBRIEF ter ondersteuning is hier te downloaden.

>> VERTAALOPGAVEN 

Per taal is een vakjury benoemd. De jury let bij de beoordeling van de vertalingen  op:
• effectiviteit van de vertaling;
• creativiteit en originaliteit;
• handhaving van rijmschema en metrum (en bij songteksten ‘zingbaarheid’) mits
   dit niet ten koste gaat van de betekenis.

De inzendtermijn is gesloten.
De deelnamevoorwaarden vindt u hier.

In het verlengde van de vertaalwedstrijd vindt op zaterdag 25 mei 2019 de Vertaaldag plaats, in het Academiegebouw in Utrecht.
Meer over de Vertaaldag leest u hier.

Nederland Vertaalt wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard CultuurfondsNRC, Stichting Elise Mathilde Fonds, K.F. Hein Fonds en M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting. Met dank aan Genootschap Onze Taal en Flashcardsbestellen.nl.  UITNODIGING MARTINUS NIJHOFF VERTAALPRIJS 2019

Het Prins Bernhard Cultuurfonds nodigt u uit voor een speciale vertaalavond van het Prins Bernhard Cultuurfonds en SPUI25, ter ere van de uitreiking van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs aan Jan Willem Bos, op donderdag 7 maart 2019 van 20.00 – 21.00 uur.  Het programma van de avond vindt u hier: 
https://www.cultuurfonds.nl/vertaalavond.

Meldt u zich vóór donderdag 28 februari aan.

[AANMELDEN VERTAALAVOND]

Met de Martinus Nijhoff Vertaalprijs onderstreept het Prins Bernhard Cultuurfonds al sinds 1955 het belang van vertalen. Jan Willem Bos krijgt de prijs dit jaar voor zijn vertaaloeuvre uit het Roemeens.