facebook vimeo

Team

Livia Verstegen
Oprichter/Directeur Verstegen & Stigter

Studeerde aanvankelijk Kunstgeschiedenis en daarna Spaans aan de Universiteit Utrecht, waar zij in 1981 haar doctoraalexamen haalde in de Spaanse taal- en letterkunde. Doceerde vervolgens van 1982-1983 in een tijdelijke aanstelling als wetenschappelijk medewerker Spaanse literatuur aan diezelfde universiteit. In 1983 beëdigd als tolk/vertaler. Ging in 1983 werken bij de Vereniging voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap (in 1990 omgedoopt tot K.L. Poll-stichting voor OKW), vanaf 1984 in de functie van directeur. Tussendoor - van 1991-1993 - maakte zij een uitstapje naar de Nederlandse Dagbladunie als PR-manager bij NRC Handelsblad. In 1994 richt zij Verstegen & Stigter culturele projecten op. Publiceerde over Spaanse literatuur in o.a. NRC Handelsblad, Tweede Ronde en Hollands Maandblad. Geliefden vermoord door een patrijs, haar vertaling van de Siete Poemas en Prosa van Federico Garcia Lorca, verscheen in 2004.
l.verstegen @ verstegenstigter.nl

Galit Soesan
Adjunct-directeur en projectleider

Studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en werkte tijdens en na haar studie bij het Mauritshuis en de Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland. Sinds augustus 2000 werkzaam bij Verstegen & Stigter. Maakt voor intern gebruik en in opdracht van derden korte films in het kader van projecten van Verstegen & Stigter.
g.soesan @ verstegenstigter.nl

Roderick Hageman
Freelance projectleider

Studeerde Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft en Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Werkte als bedrijfsleider bij Café Kobus Kuch en in Bioscoop Het Ketelhuis. Volgde opleidingen aan de Schrijversvakschool en de Internationale School voor Wijsbegeerte. Filosofeert als 'De Vragenman' met kinderen en jongeren, op school, de naschoolse opvang en in het museum. Sinds 2005 in verschillende hoedanigheden betrokken bij Verstegen & Stigter.
r.hageman @ verstegenstigter.nl