facebook vimeo

Opdrachtgevers & samenwerkingspartners

Algemeen Dagblad

1999 Rembrandtsymposium in het Mauritshuis

Amsterdams Fonds voor de Kunst

2002 cadeau Gemeente Amsterdam bruidspaar Willem-Alexander en Máxima
2000 Prijsuitreiking

ANP

1997 opening nieuw hoofdkantoor door Wim Kok

Atelier Rijksbouwmeester

2004 afscheid Jo Coenen

Bernardijn ten Zeldam Stichting

1996 – 1999 jaarlijkse Bernardijn ten Zeldam-lezing

Beurs van Berlage

1994 symposium De toekomst van de humaniora

Bijenkorf

2004 – 2006: Literaire Boekenmaand

Commissie Nederlandse Canon

2006 presentatie Canon van Nederland

GITP

1998 GITP-museumdagen
1997 symposium Huis ter Duin

Goethe Instituut

1995 Omgaan met cultuurverschillen

Grafische Cultuurstichting

1998 – 2000 Accolade

De Groene Amsterdammer

2009 Herfstlezingen Heldenmoed en heldendom

Hogeschool voor de Kunsten Arnhem

2000 Kunst en Emotie

Inspectie van het Onderwijs

1997 Landelijke Inspectiedag

K.L. Poll-stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap

1994 – 2007 directie/bestuurssecretariaat/opzet en organisatie alle OKW-projecten

Kipling

2000 OKW-scholierenprijsvraag Mijn Tas is Cool!

KNAW

2006 dubbellezingenserie Weten en/of Geloven
2001 debat over het imago van de exacte vakken
1998 jubileumviering 190 jaar KNAW

Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

2010 Prijzenpalet – inventarisatie prijzen KHMW

KWF Kankerbestrijding

2011 workshop Hoe zet je een evenement op
2010 uitreiking KWO-prijzen

LiveWIRE

1999 finaledag LiveWIRE Business Award

Mauritshuis

1999 Rembrandtsymposium

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

1997 Kennisdebat
1996 Kennisfestival

Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

2008 symposium Mooi Nederland
1997 – 2000 opzet en organisatie Prijs voor Excellent Opdrachtgeverschap De Zeven Pyramides

Nederlandse Galerie Associatie

2008 symposium De toekomst van de beeldende kunstmarkt

Nederlandse Vereniging voor Logopedisten en Foniatristen

2003 jubileumcongres

Nederlands Letterenfonds

2013 – heden educatief project Vertalen in zicht
2008 De Grote Vertaaldag

Nederlands Vormgeversinstituut

1996 lezingenserie en studiedag De leesbare stad

Nieuw Ensemble

2013 - heden secretariaat Supportersclub NE
2010/11 scholierenprijsvraag Eurekafoon!2
2008 scholierenprijsvraag Eurekafoon!

Nijgh & Van Ditmar

2014 organisatie Experiment Arnon Grunberg

NWO

1995 – 2003 NWO/OKW-Voorjaarslezingen
1996 symposium Toekomst Neerlandistiek
1995 symposium Geesteswetenschappen
1994 symposium Bruggen over het ravijn

Ode

1995 organisatie Ik = Wij Ode-dag

Onderwijsraad

2009 prijsvraag De L-factor

Paradiso

1995 – heden jaarlijkse serie Wetenschapslezingen in Paradiso
2011 – 2014 solo-voorstellingen door Joop Keesmaat
2012 symposiumreeks over de architectuur van Nederland:Verhaal van Nederland
2005 – 2009 Herfstlezingen

Prins Bernhard Cultuurfonds

2010 – heden Nederland Vertaalt (vertaaldag, scholierenprijsvraag en uitreiking Martinus Nijhoff Vertaalprijs)
1994 PBF-prijzen

Querido

2009 boekpresentatie Mr Finney
2008 Allemaal Sprookjes - openingsfeest Annie M.G. Schmidtweek

RACM (tot 2006: Rijksdienst voor de Monumentenzorg)

1999 – 2008 jaarlijks symposium Instandhoudingstechnologie
2003 symposium Orgeltonen

Regieorgaan Geesteswetenschappen, Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

2010 inventarisatie Nederlandse en buitenlandse prijzen geesteswetenschappen

Restaurant Hotel de Goudfazant

2009 – 2010 Favorieten in de Goudfazant

Rijksgebouwendienst

2001 reader Het Nieuwe Rijksmuseum
2000 prijsvraag Kamer 100
1998 architectuurreis Barcelona/Bilbao

Rijksmuseum

2001 reader Het Nieuwe Rijksmuseum

Rijksplanologische Dienst

1999 – 2000 Ontwerpersdebatten Vijfde Nota

Rijksuniversiteit Groningen

1994 – 2005 Gastschrijverschap

SEROA Zuid-Holland

2001 debat Bedrijventerreinen

SPUI25

2010 Nihilisme - tweegesprek Arnon Grunberg en Joop Goudsblom

Stedelijk Museum

1995 symposium Dansende Meisjes

Stichting C3

1999 ExpertVisie

Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij

2009 – heden organisatie en bestuurssecretariaat De Avond van Wetenschap & Maatschappij en jurysecretariaat Huibregtsenprijs

Stichting Festival Oude Muziek

1995 lezingenserie in het festival

Stichting Grachtenfestival

2000 – 2001 publiciteit festival

Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor fictie en non-fictie

1995 – 2008 organisatie AKO Literatuurprijs (1997 – 1999: Generale Bank Literatuurprijs) (prijsuitreiking en jurysecretariaat)

Stichting Leerplanontwikkeling SLO

2000 onderwijsdebat

Stichting Praemium Erasmianum

2001 symposium Culturele Breuklijnen in Europa
2000 publiciteit Erasmusprijs
2000 opzet en organisatie Werelddansfestival All That Dance!

Stichting Publieksvoorlichting over Wetenschap & Techniek

1996 Tom Poes-symposium in Teylers Museum

Stichting Scheltema

2009 Utopisch Nest

Stichting Schrijverstoneel

1995 – 1999 stichtingssecretariaat en Festival van het ongespeelde stuk

Stichting Triënnale Apeldoorn

2008 openingsmanifestatie Triënnale Apeldoorn

Teylers Museum

1998 lezingenserie De Verzamelaars
1996 symposium Morandi
1996 Tom Poes-symposium

Toneelgroep De Appel

2008 scholierenproject Met Odysseus naar school
2004 OKW-scholierenprijsvraag Naar Peer Gynt
1997 OKW-scholierenprijsvraag Voor drie stuivers op de eerste rij

Trouw

1994 symposium Schuld en Schaamte

Technische Universiteit Delft

2011 – heden Cultural Professor CP@TUD
2001 – 2010 Gastschrijverschap
2012 architectuursymposia Verhaal van Nederland
2010 Jacobs Schrijversvrienden afscheidscadeau rectoraat Fokkema
2010/11 scholierenprijsvraag Eurekafoon!2
2008 scholierenprijsvraag Eurekafoon!
2007 architectuursymposium African Perspectives: Cities, Culture, People

Technische Universiteit Eindhoven

2001 – 2006 OKW-architectuursymposia Gebouw als Denkbeeld

Universiteit Leiden (tot 1998: Rijksuniversiteit Leiden)

1994 – 2005 organisatie Gastschrijverschap

Universiteit Utrecht

2016 Alumni-diner (advies)

VNO

1995 diner Panorama Mesdag

Volksuniversiteit Amsterdam

2010 organisatie jubileumactiviteiten Honderd jaar VuA

VSBfonds

2008 organisatie afscheid directeur Maarten Reuchlin
2008 openingsfeest nieuw hoofdkantoor
2003 opzet/organisatie debat Culturele fondsen in Nederland

Wageningen University & Research centre

2009 Gastschrijverschap Arnon Grunberg
2006 – 2008 Gastronomiesymposia

Werkgroep De Negentiende Eeuw

1999/2000 Weekend van de 19de Eeuw