facebook vimeo

Projectenoverzicht

Toren van Babel (3) - Carel Jansen

zondag 13 januari 2019, Paradiso Amsterdam

Taal kan verbinden, taal kan scheiden. Taal kan leiden tot beter begrip of juist verwarring veroorzaken. Met taal benoemen, duiden en structureren we de wereld om ons heen. Door middel van taal proberen wij ons met elkaar te verstaan. In de lezingenserie ‘Toren van Babel’ gingen drie wetenschappers in op verschillende facetten van taal en communicatie.

De derde, en laatste, lezing in de serie werd gehouden door Prof. dr. Carel Jansen op zondag 13 januari 2019 in Paradiso. Hij heeft gesproken over schattingsparen. Zijn lezing was getiteld 'Ik denk … een mannetje of drie, vier'.

Als rekenaars geen exacte cijfers over aantallen, afstanden of tijdstippen kunnen geven, worden er schattingen gemaakt. Worden die rekenaars ook taalgebruikers, dan ontstaat er een bijzondere situatie want niet alle getallen zijn even geschikt om mee te schatten, zeker niet als die getallen in combinatie worden gebruikt. Hoe komt het dat het ene schattingspaar - een combinatie van twee getallen waarmee een schatting wordt weergegeven - wel 'acceptabel' is en het andere niet? En wat zegt dat over de manier waarop wij als taalgebruikers het liefst met hoeveelheden omgaan?

Carel Jansen is research fellow aan de Universiteit Stellenbosch in Zuid-Afrika en emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De lezingen vonden plaats op zondagochtend in Paradiso, Weteringschans 6, Amsterdam, van 11.00 tot 13.00 uur.


(1) Prof. dr. Jos van Berkum
zondag 16 september 2018
Rake taal
Over emotie tijdens taalbegrip

(2) Prof. dr. Carel ten Cate
zondag 14 oktober 2018
Vogelzang en taal
Over communicatie bij dieren, de taligheid van vogels, en grammatica


De Taallezingen werden georganiseerd door Verstegen & Stigter culturele projecten en Paradiso