facebook vimeo

Projectenoverzicht

Paradisolezing 3 - Marileen Dogterom

zondag 12 maart 2017, Paradiso Amsterdam

In de Paradisolezingen 2017 nemen topwetenschappers ons met zevenmijlslaarzen in acht stappen mee door de levensloop van de aarde. Van de Oerknal naar de elementaire bouw stenen van het heelal, van complexe moleculen tot het eerste leven, van aap tot mens tot homo technologicus, en uiteindelijk tot kunstmatige intelligentie. De serie behandelt in vogelvlucht het ontstaan van leven in ons heelal en ‘de evolutie van alles’.

Op 12 maart 2017 hield Prof. dr. Marileen Dogterom (hoogleraar bionanoscience TU Delft; Physicaprijs 2015) de derde Paradisolezing in de serie LEVEN IN ONS HEELAL. Haar lezing was getiteld Het simpelste levenDe lezing werdordt ingeleid door Rob van Hattum, eindredacteur Wetenschap VPRO en Chief Science Officer NEMO Science Museum.

Marileen Dogterom sprak over hoe het leven er uit ziet op de allerkleinste moleculaire (nano)schaal en hoe we door samenwerking tussen fysici, chemici en biologen proberen te begrijpen wat de principes zijn van simpel, minimaal, leven; hoe die moleculen op de nanoschaal samenwerken om tot iets 'levends' te komen. Het bouwen van een synthetische cel is een droom/ambitie die we gezamenlijk hebben omdat we de overtuiging hebben dat het proces dat ons tot dit uiteindelijke doel leidt ons wezenlijk inzicht zal geven in hoe het leven op aarde werkt.

De Paradisolezingen werden georganiseerd door Verstegen & Stigter culturele projecten en Paradiso en worden mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van NEMO Science Museum, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der WetenschappenMuseum Boerhaave en de VPRO.