facebook vimeo

Archief

Weten en/of geloven – een reeks dubbellezingen

september - november 2006 Beurs van Berlage, Amsterdam

Naar aanleiding van een discussie over evolutie en Intelligent Design is in 2005 de relatie tussen religie en wetenschap op de agenda gekomen. KNAW-president Frits van Oostrom heeft daarop de K.L. Poll-stichting voor OKW voorgesteld gezamenlijk publieksactiviteiten te ontwikkelen over het spanningsveld tussen wetenschap en religie, en de maatschappelijke betekenis van de verhouding tussen geloof en wetenschap.

De aftrap werd gegeven op 1 januari 2006 in het televisieprogramma Buitenhof met een discussie tussen de hoogleraren Cees Dekker (moleculaire biofysica TU Delft), Robbert Dijkgraaf (natuurkunde UvA), Pieter Drenth (emeritus psychologie VU), Jan van Hooff (emeritus gedragsbiologie UU), Ronald Meester (wiskunde VU) en universitair docent Marie José Duchateau (biologie UU) over wetenschap en religie. Daarna werd een reeks dubbellezingen georganiseerd voor een breed publiek onder de titel Weten en/of Geloven. De uitverkochte reeks bestond uit vier dubbellezingen met telkens twee sprekers en een verrassend cultureel intermezzo. In de afsluitende vijfde bijeenkomst vond een inventarisatie plaats, met een slotdebat tussen alle sprekers uit de reeks. Presentatrice Inge Diepman trad op als moderator.

De eerste aflevering vond plaats op 5 september 2006 en was getiteld Schiep God de Mens of schiep de Mens God? Nanofysicus Cees Dekker (TU Delft) en Steph Menken (hoogleraar evolutiebiologie UvA) spraken over evolutie en wereldbeeld.
Op 3 oktober 2006 luidde het thema Doodgaan of doorgaan. Knutselen aan de grenzen - grenzen aan het knutselen? Met Ronald Plasterk (directeur Hubrecht Laboratorium, hoogleraar ontwikkelingsbiologie Universiteit Utrecht) en Henk Jochemsen (directeur Prof.dr.G.A.Lindeboom Instituut voor medische ethiek Ede).
Tijs Goldschmidt (evolutiebioloog en schrijver) en Wouter van Beek (cultureel antropoloog, Afrika Studiecentrum Leiden) gingen 24 oktober met elkaar en het publiek in gesprek over Moraal en evolutie. Streven naar het Ware – en het Goede.
Op14 november was het onderwerp De naakte waarheid. Over wetenschappelijke dogma's en kerkelijke waarheid. Met Sander Bais (hoogleraar Theoretische Natuurkunde UvA) en Bram van de Beek (hoogleraar Symboliek VU Amsterdam).
Bij de slotbijeenkomst op 28 november 2006 gingen alle sprekers in debat aan de hand van zes stellingen. Stelling 1 luidde: Wetenschappelijk onderzoek van de Intelligent Design theorie is onwenselijk. Stelling 2: Wetenschappelijk onderzoek mag niet beperkt worden door ethische grenzen.
Stelling 3 was: De mens is uniek – het enige onderscheidende dat hij bezit is zijn moraal.
De vierde stelling: Het geloof staat een moslimstudent niet in de weg om een goed bioloog of fysicus te worden. Stelling 5 luidde: Natuur)wetenschap is de enige bron van kennis over de wereld.
En de laatste stelling: Een zuiver wetenschappelijke houding kan alleen maar tot atheïsme leiden.

Organisatie: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in samenwerking met de K.L. Poll-stichting voor OKW. Uitvoering: Verstegen & Stigter.