facebook vimeo

Archief

Waarheen? Vergezichten in de wetenschap

februari – juni 2003 Paradiso, Amsterdam

In de achtste editie van de Paradisolezingen werden zeven vooraanstaande wetenschappers uitgedaagd om de toekomst van hun vakgebied te verkennen. Op de lange termijn zijn natuurwetenschappelijke inzichten van fundamenteel belang voor maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Welke kennis van processen in de dode en levende natuur zal in de toekomst een rol spelen in onze normatieve opvattingen? Met welke ideeën en vooruitzichten kunnen het optimisme en de idealen van de Verlichting worden gevoed? Met welke uitdaging ziet de intellectuele nieuwsgierigheid zich de komende tijd geconfronteerd?

Prof. dr. Jan van Hooff sprak over de vraag of er nog evolutie is na homo sapiens, prof. dr. ir. Sander Bais hield een lezing over de toekomst van kosmologie, entropie, ruimte en tijd, prof. dr. Niek Lopes Cardozo belichtte mogelijke toekomstige oplossingen van het energieprobleem, prof. dr. Ada Kruisbeeks lezing was getiteld Immunologische afweer tegen kanker, prof. dr. Albert Heck besprak de analyse van proteïnen, gen-expressie en de rol van DNA, ir. Teun Koolhaas sprak over megacities en prof. dr. Dick Swaab gaf de stand van zaken in de breinwetenschappen.

Organisatie van de Paradisolezingen: K.L. Poll-stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap, in samenwerking met NWO, Paradiso en het VPRO-radioprogramma Noorderlicht.