facebook vimeo

Archief

Veldslagen – Herfstlezingen 2006

september – november 2006 Paradiso, Amsterdam

De derde serie Herfstlezingen ging over Veldslagen. Aan de hand van vijf historische Slagen onderzocht de K.L. Poll-stichting voor OKW expansiedrang en andere motieven, krijgskunde en krijgskunst, technische en medische vooruitgang als gevolg van oorlogvoering, propaganda, en de aard van oorlog als existentieel en cultureel fenomeen.

Hoogleraar Oude Geschiedenis en Alexander de Grote-kenner Bert van der Spek sprak over de slag bij Gaugamela, Leen Dorsman (auteur van het boek 1600: Slag bij Nieuwpoort) belichtte het verloop van de Slag bij Nieuwpoort, Leo van Bergen (publiceerde onder meer Zacht en eervol – lijden en sterven in een Grote Oorlog) besprak medisch-historische aspecten van de Slag aan de Somme, hoogleraar Amerikanistiek Rob Kroes behandelde beeldvorming rond de Vietnam-oorlog aan de hand van het Tet-offensief en prof. jhr. mr. Mischa Wladimiroff (voormalig amicus curiae van het Joegoslavië-oorlogstribunaal) ging in op de Val van Srebrenica.

Idee is afkomstig van Huib Schreurs, die 20 jaar eerder als directeur van Paradiso een lezingenserie organiseerde over Historische Veld- en Zeeslagen.
Uitwerking en organisatie: K.L. Poll-stichting voor OKW in samenwerking met Paradiso en NWO. Met steun van de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.