facebook vimeo

Archief

Toren van Babel (2) - Carel ten Cate

zondag 14 oktober 2018, Paradiso Amsterdam

Taal kan verbinden, taal kan scheiden. Taal kan leiden tot beter begrip of juist verwarring veroorzaken. Met taal benoemen, duiden en structureren we de wereld om ons heen. Door middel van taal proberen wij ons met elkaar te verstaan. In de lezingenserie ‘Toren van Babel’ gaan drie wetenschappers in op verschillende facetten van taal en communicatie.

De tweede lezing in de serie werd gehouden door Prof. dr. Carel ten Cate op zondag 14 oktober 2018 in Paradiso. Hij sprak over communicatie bij dieren, de taligheid van vogels, en grammatica. Zijn lezing was getiteld 'Vogelzang en taal'.

Een groot aantal diersoorten maakt geluiden. Hoe verhoudt dit zich tot onze taal? Is de complexiteit van vogelzang vergelijkbaar met taal? Kunnen vogels grammaticale regels leren? En wat kan vergelijkend onderzoek vertellen over de evolutie van grammatica?

Carel ten Cate is hoogleraar Gedragsbiologie aan de Universiteit Leiden. Zijn specialisme is communicatie bij dieren en in het bijzonder de cognitieve vermogens van vogels.

De lezingen vonden plaats op zondagochtend in Paradiso, Weteringschans 6, Amsterdam, van 11.00 tot 13.00 uur. 

(1) Prof. dr. Jos van Berkum
zondag 16 september 2018
Rake taal
Over emotie tijdens taalbegrip


(3) zondag 13 januari 2019
Prof. dr. Carel Jansen
Ik denk … een mannetje of drie, vier
Over schattingsparen


De Taallezingen worden georganiseerd door Verstegen & Stigter culturele projecten en Paradiso