facebook vimeo

Archief

Toren van Babel (1) - Jos van Berkum

zondag 16 september 2018, Paradiso Amsterdam

Taal kan verbinden, taal kan scheiden. Taal kan leiden tot beter begrip of juist verwarring veroorzaken. Met taal benoemen, duiden en structureren we de wereld om ons heen. Door middel van taal proberen wij ons met elkaar te verstaan. In de lezingenserie ‘Toren van Babel’ gaan drie wetenschappers in op verschillende facetten van taal en communicatie.

De eerste lezing in de serie werd gehouden door Prof. dr. Jos van Berkum op zondag 16 september 2018 in Paradiso. Hij sprak over emotie tijdens taalbegrip. Zijn lezing was getiteld 'Rake taal'.

Met taal kunnen we elkaar over van alles heel precies informeren. Maar vaak willen we elkaar ook raken. Hoe werkt dat? Wat doet grove taal bijvoorbeeld met ons? Wat gebeurt er als we over slechte mensen lezen? En hoe kunnen we daar via het meten van hersenactiviteit, spierspanning en gedrag inzicht in krijgen? Een kijkje in de keuken van het onderzoek naar de verwevenheid van taal en emotie.

Jos van Berkum is hoogleraar Communicatie, Cognitie en Emotie, aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op de samenhang tussen taal en gevoel, met speciale aandacht voor wat er allemaal tijdens taalbegrip in het brein en het lichaam gebeurt.

De lezingen vonden plaats op zondagochtend in Paradiso, Weteringschans 6, Amsterdam, van 11.00 tot 13.00 uur. 

(2) zondag 14 oktober 2018 
Prof. dr. Carel ten Cate
Vogelzang en taal
Over communicatie bij dieren, de taligheid van vogels, en grammatica

(3) zondag 13 januari 2019
Prof. dr. Carel Jansen
Ik denk … een mannetje of drie, vier
Over schattingsparen


De Taallezingen werden georganiseerd door Verstegen & Stigter culturele projecten en Paradiso