facebook vimeo

Archief

Taal in het Paradijs (1) - Peter-Arno Coppen

zondag 29 oktober 2017, Paradiso Amsterdam

Leve het lijdend voorwerp? 
Wat leer je eigenlijk op school van de grammatica? Zijn al die regeltjes wel nodig? 

Taal kan verbinden, taal kan scheiden. Taal kan leiden tot beter begrip of juist verwarring veroorzaken. Met taal benoemen, duiden en structureren we de wereld om ons heen. Door middel van taal proberen wij ons met elkaar te verstaan. In de mini-serie ‘Taal in het Paradijs’ bespreken drie taalwetenschappers taal op verschillende niveaus: structuur, brein en communicatie.

Op zondag 29 oktober hield Prof. dr. Peter-Arno Coppen de eerste lezing in de serie. In zijn lezing leidde Coppen het verschijnsel taal in vanuit verschillende perspectieven, vertrekkend vanuit de herkenbare schoolgrammatica.

Peter-Arno Coppen is hoogleraar Vakdidactiek aan de Letterenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde over computerlinguïstiek en Nederlandse grammatica en houdt zich tegenwoordig bezig met het grammatica-onderwijs op school. Coppen zit in de redactie van het Genootschap Onze Taal en Neder-L, en is op internet actief als Taalprof. 

(2) zondag 17 december 2017
Prof. dr. Peter Hagoort
Over sprekende auto’s, communicerende marsmannetjes en breintaal

(3) zondag 21 januari 2018
Prof. dr. Pieter Muysken
Terug naar Babel

 

De Taallezingen werden georganiseerd door Verstegen & Stigter culturele projecten en Paradiso.