facebook vimeo

Archief

Prijzenpalet Hollandsche Maatschappij

februari - mei 2010

Sinds haar oprichting in 1752 zet de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) zich in om wetenschap te bevorderen en een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. Daartoe heeft de KHMW in de loop der jaren een waaier aan aktiviteiten ontwikkeld. Naast onder meer lezingen, prijsvragen en conferenties, vormen de prijzen die de KHMW uitgeeft van oudsher een van de belangrijkste pijlers van de Maatschappij.

Gegeven het belang dat binnen de KHMW gehecht wordt aan de prijzen die door de Maatschappij worden uitgegeven, en gegeven het feit dat het beleid rond de uitreiking van de prijzen sinds jaar en dag onveranderd is gebleven, achtte het bestuur van de KHMW het zinnig om het 'prijzenpalet' grondig onder de loep te nemen. Hiertoe heeft het bestuur een commissie aangesteld. Deze commissie werd voorgezeten door prof.dr. Frits van Oostrom (Universiteitshoogleraar Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht; voormalig President KNAW) en bestond verder uit prof.dr. Pearl Dykstra (Hoogleraar Empirische Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam, en Bijzonder Hoogleraar Verwantschapsdemografie, Universiteit Utrecht), prof. dr. ir. Wim Van Saarloos (Directeur Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie FOM) en ir. Rein Willems (Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal; voorheen President-Directeur Shell Nederland). In het commissierapport werden vragen beanwoord over onder meer het prijzenbeleid, het bereik, het jurywerk en de publiciteit. De commissie heeft aan de hand hiervan een aantal aanbevelingen geformuleerd. Het commissiesecretariaat, de opzet van het onderzoek en de uitvoering waren toevertrouwd aan Verstegen & Stigter.