facebook vimeo

Archief

Paradisolezingen 2019

februari – juni 2019 Paradiso, Weteringschans 6, Amsterdam

De nieuwe natuur

Biotechnologie wordt de komende jaren een cruciaal thema. Joichi Ito en Nicolas Negroponte van het MIT Medialab stelden al in 2015: 'Bio is the new Digital'. En de biotechnologische revolutie is nog maar net begonnen.
Er is nauwelijks een gebied te noemen waar de biotechnologie geen rol gaat spelen: milieu, klimaat, gezondheid, economie, wetenschap en dat allemaal in onderlinge samenhang.

De toekomst van het klimaat hangt bijvoorbeeld nauw samen met onze manier van voedsel produceren. Vlees is een van de grootste problemen. De mondiale vleesconsumptie neemt nog steeds toe en daarmee het dierenleed, de veevoerproductie, de milieuvervuiling en het waterverbruik. Kweekvlees kan uitkomst bieden. Afbreekbaar plastic en biofuels zijn twee producten die een rol kunnen spelen in het afscheid van de fossiele brandstoffen en de transitie naar een circulaire economie.

Intussen creëren we een nieuwe natuur omdat we langzaam maar zeker leren (her)programmeren met DNA en daarmee in staat zijn de (micro)biologische natuur naar onze hand te zetten, met alle medische en ethische gevolgen vandien.

Door ontrafeling van onderliggende mechanismen, nabootsing en verbetering ontstaan nieuwe materialen en medicijnen die op de natuur zijn geïnspireerd. En er ontstaan nieuwe wetenschapsterreinen en samenwerkingsverbanden tussen (micro)biologie, genetica, (bio)informatica, weefseltechnologie, fysische chemie en ecologie – misschien wel de moeder aller levenswetenschappen.

In de Paradisolezingen van 2019 gaan acht wetenschappers dieper op dit onderwerp in.

Klik op de datum van de lezing voor meer informatie.

Lezing 1
3 februari 2019
VEROUDERING, DNA-SCHADE EN -REPARATIE
Prof. dr. Jan Hoeijmakers (Erasmus MC)

Lezing 2
17 februari 2019
DE REVOLUTIONAIRE ZOEK-, KNIP- EN PLAKFUNCTIE VAN CRISPR-CAS
Prof. dr. John van der Oost (WUR)

Lezing 3
10 maart 2019
HET LICHAAM VERLEIDEN TOT ZELFHERSTEL
Prof. dr. Carlijn Bouten (TU/e)

Lezing 4
31 maart 2019
SCHIMMELS, HET NIEUWE PLASTIC
Prof. dr. Han Wösten (UU)

Lezing 5
14 april 2019
HET CYTOSKELET VAN EEN SYNTHETISCHE CEL
Prof. dr. Gijsje Koenderink (AMOLF / VU)

Lezing 6
5 mei 2019
DE DUURZAAMHEID VAN EEN BIO-BASED ECONOMY
Prof. dr. ir. Louise Vet (WUR/NIOO)

Lezing 7
26 mei 2019
KWEEKVLEES: OPLOSSING VOOR VOEDSELVRAAGSTUK?
Prof. dr. Mark Post (Universiteit Maastricht)

Lezing 8
16 juni 2019
STAMCELLEN: FUNDAMENTELE BOUWSTENEN, VEELBELOVENDE TOEPASSINGEN
Prof. dr. Hans Clevers (Hubrecht Institute / UMCU / UU)


[foto's en filmpjes van de Paradisolezingen]

De Paradisolezingen worden georganiseerd door Verstegen & Stigter culturele projecten en Paradiso, met steun van NEMO Kennislink, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Met dank aan Rijksmuseum Boerhaave, VPRO en Quest.