facebook vimeo

Archief

Paradisolezing 6 - Peter-Paul Verbeek

zondag 14 mei 2017, Paradiso Amsterdam

In de Paradisolezingen 2017 nemen topwetenschappers ons met zevenmijlslaarzen in acht stappen mee door de levensloop van de aarde. Van de Oerknal naar de elementaire bouw stenen van het heelal, van complexe moleculen tot het eerste leven, van aap tot mens tot homo technologicus, en uiteindelijk tot kunstmatige intelligentie. De serie behandelt in vogelvlucht het ontstaan van leven in ons heelal en ‘de evolutie van alles’.

Op 14 mei 2017 hield Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek (hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek, Universiteit Twente) de zesde Paradisolezing in de serie LEVEN IN ONS HEELAL. Zijn lezing was getiteld Homo technologicus. De lezing werd ingeleid door Amito Haarhuis, adjunct-directeur NEMO Science Museum.

De mens laat zich niet begrijpen zonder technologie: techniek behoort tot de menselijke conditie. Binnen de filosofische antropologie is de relatie tussen mens en techniek dan ook een kernthema. Met begrippen als ‘natuurlijke kunstmatigheid’ (Plessner) en ‘originaire techniciteit’ (Stiegler) onderzoeken filosofen het menselijke denken en handelen onlosmakelijk verbonden is met techniek. Maar wat betekent dat voor de manier waarop wij met technologische ontwikkelingen om zouden moeten gaan? Is er nog wel kritiek en verzet mogelijk tegen onwenselijke ontwikkelingen, als wij zelf het product zijn van dat wat we bekritiseren? Die vraag wordt steeds actueler naarmate mens en techniek ook fysiek naar elkaar toegroeien, door de komst van sociale robots en technieken voor ‘mensverbetering’. Hoe kan de homo technologicus verantwoord vormgeven aan de menselijke conditie?

De Paradisolezingen werden georganiseerd door Verstegen & Stigter culturele projecten en Paradiso en werden mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van NEMO Science Museum, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der WetenschappenMuseum Boerhaave en de VPRO.