facebook vimeo

Archief

Paradisolezing 6 - Louise Vet

zondag 05 mei 2019, Paradiso Amsterdam

Biotechnologie wordt de komende jaren een cruciaal thema. Joichi Ito en Nicolas Negroponte van het MIT Medialab stelden al in 2015: 'Bio is the new Digital'. En de biotechnologische revolutie is nog maar net begonnen.
Er is nauwelijks een gebied te noemen waar de biotechnologie geen rol gaat spelen: milieu, klimaat, gezondheid, economie, wetenschap en dat allemaal in onderlinge samenhang. Intussen creëren we een nieuwe natuur omdat we langzaam maar zeker leren (her)programmeren met DNA en daarmee in staat zijn de (micro)biologische natuur naar onze hand te zetten, met alle medische en ethische gevolgen vandien.
Door ontrafeling van onderliggende mechanismen, nabootsing en verbetering ontstaan nieuwe materialen en medicijnen die op de natuur zijn geïnspireerd. En er ontstaan nieuwe wetenschapsterreinen en samenwerkingsverbanden tussen (micro)biologie, genetica, (bio)informatica, weefseltechnologie, fysische chemie en ecologie – misschien wel de moeder aller levenswetenschappen.

Op zondag 5 mei 2019 hield Prof. dr. ir. Louise Vet WUR/NIOO) de zesde Paradisolezing in de serie DE NIEUWE NATUUR. Haar lezing was getiteld De duurzaamheid van een bio-based economy.

De bodem van de voorraad fossiele brandstoffen komt in zicht. Reden om over te gaan naar een economie die draait op biomassa.  Een economie dus die zijn grondstoffen grotendeels betrekt uit de levende natuur. Ecologe Louise Vet draagt graag uit dat de natuur een geweldig aanpassingsvermogen bezit, en dat ecologische concepten cruciaal zijn voor verduurzaming, de energietransitie en de circulaire economie..

[foto's en filmpjes van de Paradisolezingen]

De Paradisolezingen werden georganiseerd door Verstegen & Stigter culturele projecten en Paradiso, met steun van NEMO Kennislink, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Met dank aan Rijksmuseum Boerhaave, VPRO en Quest.