facebook vimeo

Archief

Mooi Nederland en het cultureel argument

maandag 23 juni 2008, Orpheus, Apeldoorn

Op 1 juli 2008 trad de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening in werking. Het betekende een ingrijpende herordening van verantwoordelijkheden en instrumenten op het gebied van de ruimtelijke ordening. In de maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding is een landelijke verkenning uitgevoerd die geleid heeft tot twee adviezen van het College van Rijksadviseurs: Ruimte met karakter – Sturen op kwaliteit van het cultuurlandschap en De oude kaart van Nederland – Leegstand en herbestemming. Deze publicaties werden op 23 juni 2008 door Fons Asselbergs, Rijksadviseur Cultureel Erfgoed, gepresenteerd aan de Ministeries van OCW, VROM en LNV. Rond de presentatie van de publicities organiseerde Verstegen & Stigter het symposium Mooi Nederland en het cultureel argument in Congrescentrum Orpheus, Apeldoorn.

Sprekers op het symposium waren Arco Groothedde (lid Raad van Bestuur Kadaster), Henk Raaff (documentairemaker), Herman Pleij (emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde), Jaap Modder (voorzitter College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen) en Rijksadviseur Fons Asselbergs. Bij de afsluitende borrel verzorgden leden van het Jazz Orchestra of the Concertgebouw de muziek.

Ontwikkeling en organisatie: Verstegen & Stigter, in opdracht van het College van Rijksadviseurs en het Kadaster.