facebook vimeo

Archief

Met Odysseus naar school

2007/2008 Appeltheater Den Haag

Van 18 december 2007 t/m 31 oktober 2008 speelde Toneelgroep De Appel de marathonvoorstelling Odysseus, die was gebaseerd op Odyssee van Homerus en op wat in andere bronnen over Odysseus te vinden is. Bij deze theatermarathon is een scholierenproject georganiseerd, als vervolg op eerdere succesvollen theaterprojecten voor scholieren. Vijf scholen uit de regio Den Haag werden uitgenodigd een stuk uit de voorstelling Odysseus naar eigen inzicht te bewerken. De deelnemende scholen waren: het Segbroek College (met twee groepen scholieren), Gymnasium Sorghvliet, het Haags Montessori Lyceum, het Aloysius College en het Dario Fo College Poeldijk (cursisten met een lichte verstandelijke beperking). Er waren maar twee eisen gesteld: het bewerkte stuk mocht niet langer dan tien minuten duren, en er mochten niet meer dan tien scholieren op het toneel staan.

Op dinsdag 20 mei kwamen de scholen naar het Appeltheater voor de grande finale. Regisseur/acteur/bewerker Aus Greidanus en acteur David Geysen werkten die dag met de scholieren verder aan hun stukken. Ook andere acteurs uit de Odysseus-marathon speelden een rol in de masterclass met de scholieren. 's Avonds werden de stukken als één voorstelling gespeeld voor publiek in de grote zaal van het Appeltheater. De voorstelling werd ingeleid en aan elkaar gepraat door artistiek leider Aus Greidanus.

Organisatie: Verstegen & Stigter in samenwerking met Toneelgroep De Appel.