facebook vimeo

Archief

inventarisatie prijzen regieorgaan geesteswetenschappen

april/mei 2010

Als uitvloeisel van het rapport Duurzame Geesteswetenschappen van de commissie Nationaal Plan Toekomst Geesteswetenschappen (Commissie-Cohen) heeft de Minister van OCW per 1 april 2009 het Regieorgaan Geesteswetenschappen ingesteld. Het Regieorgaan heeft als taak voorstellen van de faculteiten geesteswetenschappen te beoordelen. Parallel aan het proces van planontwikkeling door de faculteiten heet het Regieorgaan een aantal studies laten uitvoeren die de interne gedachtevorming van de commissie hebben gediend. Een van die studies betrof prijzen in de geesteswetenschappen. Op verzoek van Frits van Oostrom, voorzitter Regieorgaan, heeft Verstegen & Stigter een inventarisatie gemaakt van de Nederlandse en buitenlandse prijzen op het gebied van de geesteswetenschappen.