facebook vimeo

Archief

Het verhaal van Nederland

20 oktober, 24 november en 15 december 2012 Paradiso, Amsterdam

In de symposiumreeks Het Verhaal van Nederland werd de gebouwde en natuurlijke omgeving van Nederland in een literaire context geplaatst. Door een kaleidoscopische benadering – in lezingen, presentaties, gesprekken en film – werd een literaire blik gegeven op de Nederlandse architectuur van landschap, stad en gebouw. Schrijvers, architecten, landschapsarchitecten, kunsthistorici en journalisten gingen met elkaar in gesprek, onder meer over de vraag wat architectuur van literatuur kan leren. Bouwkundestudenten van de TU Delft leverden een inhoudelijke bijdrage aan elk symposium. Tosca Niterink & Anita Jansen (Wild Wife Adventures) zorgden met reportages voor een luchtig intermezzo op de symposia.

Het Verhaal van het Landschap vond plaats op 20 oktober, met medewerking van o.a. Peter Delpeut (cineast/schrijver), Klaske Havik (docent Bouwkunde), Tracy Metz (journalist/schrijver), Maartje van den Heuvel (kunsthistorica), Jan Maas en Lodewijk Baljon (landschapsarchitecten), Judith Korpershoek (architect), Dirk van Weelden en Frank Westerman (schrijvers), o.l.v. dagvoorzitter Wijnand Galema (architectuurhistoricus)
Aan Het Verhaal van de Stad op 24 november droegen bij: Vincent van Rossem (architectuurhistoricus), Klaske Havik, Erik Lindner (dichter), Philomene van der Vliet (landschapsarchitect), Hans Teerds (architect), Frits Abrahams (columnist), Jan-Martijn Eekhof (stedenbouwkundige), en Max van Rooy (schrijver/journalist). Dagvoorzitter: Bert van Meggelen (bouwkunstadviseur).
Het Verhaal van het Gebouw, dat op 15 december de reeks afsloot, werd verteld door K. Schippers (schrijver/essayst), Klaske Havik, Mike Schäfer en Wytze Patijn (architecten), Abdelkader Benali en Vrouwkje Tuinman (schrijvers), Jobbe Wijnen (bouwbiograaf), Piet Vollaard (architectuurcriticus), Sabrina Lindemann (kunstenaar), met Bert van Meggelen als moderator.

Het Verhaal van Nederland werd gerealiseerd met steun van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, TU Delft, de Van den Berch van Heemstede Stichting en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting.