facebook vimeo

Archief

Hersenen en bewustzijn

januari – juni 1999 Paradiso, Amsterdam

In het voorjaar van 1999 gingen de Paradisolezingen over hersenen en bewustzijn. Vanuit de neurobiologie sprak Prof. dr. R. Nieuwenhuys over De evolutie van het centrale zenuwstelsel. Dr. G.J.C. Lokhorst (Wijsbegeerte) sprak onder de titel De zetel van de ziel over filosofische aspecten van het hersenonderzoek. Psycholoog dr. P.W.M. Desain hield een lezing getiteld Good Vibrations: structuur en regelmaat in muzikaal vibrato. Prof. dr. W.A.P.F.L. van de Grind (hoogleraar Vergelijkende Fysiologie) plaatste denken en bewustzijn in evolutionair perspectief. Neuropsycholoog prof.dr. J. Jolles belichtte Geheugenproblemen en Hersenveranderingen bij Veroudering. Prof. dr. D.F. Swaab besprak de neurobiologische vraag Is er leven na de (hersen-)dood? De lezing van dr. P. Hagoort (psycholinguïstiek) droeg de titel Gagarin in de neurale kosmos; taal, brein en bewustzijn. Prof. dr. H.P. Barendregt sprak vanuit de wiskunde en informatica over hersenen en bewustzijn.

Organisatie: K.L. Poll-stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap in samenwerking met NWO, Paradiso en de VPRO.