facebook vimeo

Archief

Grote vertaaldag

zaterdag 17 mei 2008, Trippenhuis, Amsterdam

Mede naar aanleiding van een pleidooi van Henk Pröpper (toen directeur Nederlands Literair Productie- en Vertalingen Fonds) voor de oprichting van een universitaire vertaalopleiding hebben wij in 2008 een vertaaldag en –wedstrijd georganiseerd. Op zaterdag 17 mei 2008 vond in het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29 in Amsterdam de Grote Vertaaldag plaats. De Vertaaldag volgde op de Vertaalwedstrijd in NRC Handelsblad van 4 april 2008. Voor de vertaalwedstrijd (opgaven betroffen prozafragmenten in het Engels, Duits, Frans en het Nederlands) werden ruim 1400 vertalingen ingezonden.

De Nederlandse literaire fondsen zetten in de loop van 2007 de ontwikkeling van een Vertaalpleidooi in gang, in samenwerking met de Vlaamse fondsen en de Taalunie. Het Vertaalpleidooi werd op de Vertaaldag gepresenteerd en door schrijfster Nelleke Noordervliet aangeboden aan Ronald Plasterk, minister van OCW. De Grote Vertaaldag werd gepresenteerd door Philip Freriks. Cees Nooteboom hield de openingslezing en er waren twee rondes met vijf parallelsessies (vertaalworkshops, vertalersgesprekken en paneldiscussies). Er was een vertaalestafette en een optreden van vertalersduo Bindervoet & Henkes als Vertaaldokters. De dag was met 220 bezoekers uitverkocht.

Organisatie: Verstegen & Stigter, NLPVF, Expertisecentrum Literair Vertalen, Fonds voor de Letteren en de Vereniging van Letterkundigen (werkgroep Vertalers). De Grote Vertaaldag kon worden gerealiseerd door bijdragen van het NLPVF, het Fonds voor de Letteren, de Taalunie, de Stichting LIRA en het Prins Bernhard Cultuurfonds/Theo Quené Fonds.