facebook vimeo

Archief

Gebouw als denkbeeld: 7 het museum

zaterdag 19 juni 2004, museum De Pont, Tilburg

Museum De Pont in Tilburg was op 19 juni 2004 de toepasselijke locatie voor het architectuursymposium Het museum, het zevende in de reeks symposia over de architectuur van publieke gebouwen, die de K.L. Poll-stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap organiseerde onder de titel Het gebouw als denkbeeld. In het programma werd gesproken over de geschiedenis van de museumarchitectuur, het museum als merk, het museum als cultureel warenhuis en het museum als dynamo. Verder kwamen de rol en de functie van het museum in onze tijd aan bod, werd er gesproken over mythes in de museumarchitectuur en debatteerden enkele jonge kunstenaars over de vraag of het museum als gebouw niet een quantité négligable is geworden.

Aan het programma werkten mee: de architecten Herman Hertzberger, Emilios Chlimintzas Wytze Patijn, Wim Quist en Mels Crouwel, filmmaker Henk Augustijn, filmrecensent Robert Neugarten, filosoof Rypke Sierksma, Stijn Huijts (directeur Museum Het Domein in Sittard), de journalisten Max van Rooy en Tracy Metz, de beeldend kunstenaars Marien Schouten, Edmond Rinnooy Kan, Teike Asselbergs en René van Engelenburg, Ann Demeester (directeur W139) en studenten van de TU Eindhoven. Louis Andriessen (piano) en Beppie Blankert (dans/zang) traden op met Boogie Woogie uit Andriessens compositie De Stijl.

Organisatie: Verstegen & Stigter in opdracht van de K.L.Poll-stichting voor OKW.
Met steun van: TU Eindhoven, Stimuleringsfonds voor Architectuur, Museum De Pont, NRC Handelsblad en Verstegen & Stigter culturele projecten.