facebook vimeo

Archief

Gebouw als denkbeeld 5 – Het ziekenhuis

zaterdag 30 augustus 2003, Academisch Ziekenhuis Groningen

De zesde aflevering van de symposiumreeks Het gebouw als denkbeeld was gewijd aan de architectuur van het ziekenhuis. Het vond plaats op 30 augustus 2003 in het Academisch Ziekenhuis Groningen – een van de mooiste ziekenhuizen in Nederland. In het programma pleitte socioloog Anton Zijderveld tegen het functionalisme als ideologie. Architectuurhistoricus Ed Taverne hield een lezing met als titel Creperen in het Lazaret. Dichter Jean Pierre Rawie las voor uit eigen werk. Wytze Patijn (architect) sprak over 'zijn' nieuwbouw van het AZG, Jan Hamel (voorzitter Raad van Bestuur AZG) plaatste kritische noten bij hedendaagse ziekenhuisarchitectuur. De bijdrage van architectuurhistoricus Cor Wagenaar droeg de titel Ongebreidelde ziekenhuisbouw. Studenten van de TU Eindhoven lieten nieuwe ideeën en ontwerpen zien. Hugo Heijmans (kinderarts en bouwadviseur) sprak over de toekomst van het kinderziekenhuis. Filmkenner Robert Neugarten belichtte het ziekenhuis in speelfilms. En Wytze Patijn sprak met de Vlaamse bouwmeester bOb van reeth over de invloed van de omgeving op het genezingsproces.

Organisatie: Verstegen & Stigter in opdracht van de K.L.Poll-stichting voor OKW.
Met steun van: TU Eindhoven, Stimuleringsfonds voor Architectuur en Verstegen & Stigter.