facebook vimeo

Archief

Evolutie overal

januari – juni 2000 Paradiso, Amsterdam

Onder de overkoepelende titel Evolutie overal werd in het voorjaar van 2000 evolutie vanuit verschillende vakgebieden belicht in de Paradisolezingen. Sir John Maddox (voormalig Editor van Nature) hield een lezing met als titel Ubiquitous evolution and the human dilemma. Prof. dr. G.J.B. van Ommen (medische genetica) sprak over omwentelingen in biologie en geneeskunde. Over het ontstaan van nieuwe soorten ging de lezing van prof. dr. S.B.J. Menken (evolutiebiologie). De lezing van prof. dr. J.Goudsblom (sociologie) was getiteld Verandering genereert verandering. Van evolutie naar sociaal-culturele ontwikkeling. De evolutie van taal werd belicht door dr. G.L. van Driem (beschrijvende taalwetenschap). Prof. dr. V. Icke (astrofysica) sprak over de evolutie van het heelal. Prof. dr. W.A.P.F.L. van de Grind (biologie) behandelde de evolutie van communicatie. En prof. dr. W.B. Drees (Godsdienswijsbegeerte en ethiek) sloot de rij met zijn lezing Godsgeloof en evolutie: Conflict of compromis?

Organisatie: K.L. Poll-stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap in samenwerking met NWO, Paradiso en de VPRO.