facebook vimeo

Archief

De Zeven Pyramides 2000 – Rijksprijs voor excellent opdrachtgeverschap

1999/2000 NAi, Rotterdam

Op 11 mei 2000 werden de rijksprijzen voor excellent opdrachtgeverschap De Zeven Pyramides voor de tweede keer uitgereikt tijdens een bijeenkomst in het NAi. De prijzen werden in 1997 op initiatief van de ministeries van VROM, OC&W, LNV en V&W ingesteld. De verschillende categorieën bestaan uit de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, infrastructuur, landschapsarchitectuur, wonen, utiliteitsbouw en monumentenzorg. Op 27 april 1999 werd het begin van de inzendtermijn gemarkeerd met een optreden van Theatergroep Warner & Consorten op een bouwterrein langs de Eem. Op 30 november 1999 werden vervolgens 18 nominaties bekendgemaakt in het NAi, waarbij de Spaanse architect Santiago Calatrava de tweede Pyramidelezing hield.

De jury landinrichting stond onder voorzitterschap van stedenbouwkundige Dirk Frieling, architect Cees Dam was de voorzitter van de jury bouwen en de rijksbouwmeester Wytze Patijn mocht de Vrije Pyramide toekennen. De gemeente Tilburg ontving de Pyramide Ruimtelijke Ordening voor de projecten Kunstcluster en Popcentrum. Waterschap Veluwe ontving de Pyramide Infrastructuur voor het opdrachtgeverschap met betrekking tot het gemaal Veluwe bij Heerde, de keersluis in het Apeldoornse Kanaal bij Hattum en het dijkverbeteringsproject 'Kloosterbosch' tussen Hattem en Heerde. De Pyramide Landschapsarchitectuur was voor Het Delta Psychiatrisch Ziekenhuis uit Poortugaal voor de herinrichting van het ziekenhuisterrein. De Principaal uit Amsterdam ontving de Pyramide Wonen voor de woningbouwprojecten Lightfactory en Oeverpad, beide in Amsterdam. Siemens Nederland uit Den Haag ontving voor de projecten bedrijvenpark Zoetermeer, uitbreiding van het hoofdkantoor en het gebouw voor containerscanners op de Maasvlakte de Pyramide Utiliteitsbouw. De Pyramide Monumentenzorg ging naar de Dienst OC&W van de Gemeente Den Haag voor de restauratie (en nieuwbouw) van het Haags Gemeentemuseum. De Vrije Pyramide werd toegekend aan Jan Vaessen, directeur van het Openluchtmuseum in Arnhem voor het nieuwe entreegebouw en de HollandRama.

Ter gelegenheid van de uitreiking verscheen de publicatie Pyramides 2000, uitgegeven door Verstegen & Stigter. Met onder andere een essay van Hans van Dijk over achtien voorbeeldige opdrachtgevers en over de slechte opdrachtgever en portretfoto's van de pyramide-winnaars door Philip Mechanicus.