facebook vimeo

Archief

CP@TUD 2011 Vincent Mentzel – De menselijke maat

september – november 2011 TU Delft

Met ingang van 2011 is het jaarlijkse Delftse gastschrijverschap uitgebreid naar andere kunstdisciplines. Behalve schrijvers kunnen ook bijvoorbeeld beeldend kunstenaars, componisten, filmmakers en fotografen worden uitgenodigd. We spreken dan ook niet meer van gastschrijvers, maar van Cultural Professor aan de TU Delft, kortweg: CP@TUD.

Fotograaf Vincent Mentzel was in het najaar van 2011 de eerste Cultural Professor in Delft. Het thema dat Vincent Mentzel heeft gekozen voor het eerste CP@TUD was De menselijke maat. Hoe verhoud je je tot je fysieke omgeving (de gebouwde ruimte)? En wat is de plaats van het individu in de wereld en wat zijn de verhoudingen tussen mensen onderling (de emotionele ruimte)? Dat zijn de vragen die Mentzel samen met 25 studenten onderzocht, met fotografie als medium. Hij gaf een masterclass (inclusief excursie naar Parijs) waarin hij de deelnemende studenten begeleidde in het maken van fotoreportages over hoe zij de menselijke maat zien, ook in relatie tot hun studierichting.

Naast de besloten masterclass bestond CP@TUD 2011 uit drie openbare bijeenkomsten.
In de openingslezing, de Cultural Promotion die plaatsvond op vrijdag 23 september, sprak de Cultural Professor over de menselijke maat aan de hand van veel eigen beeldmateriaal. Aansluitend aan de openingslezing ging Vincent Mentzel in gesprek met Geert Mak . Op vrijdag 21 oktober werd de film De blinde fotograaf (Adriaan Ditvoorst, 1973) vertoond en besproken met Mentzel. De afsluitende Uittreerede vond plaats op 25 november, waarbij de resultaten van de masterclass werden gepresenteerd.