facebook vimeo

Archief

Creatief met taal (3) - Marjoleine de Vos

zondag 15 december 2019, Paradiso Amsterdam

Taal kan verbinden, taal kan scheiden. Taal kan leiden tot beter begrip of juist verwarring veroorzaken. Door middel van taal proberen wij ons met elkaar te verstaan. En dan is er de taal van de literatuur! Een schrijver – of het nu gaat om proza of om poëzie – schept een eigen werkelijkheid in taal, zoals een schilder dat doet met verf en een componist met klank. In onze derde serie lezingen over taal in Paradiso draait het om taal en creativiteit.

De derde lezing in de serie werd gehouden door Marjoleine de Vos op zondag 15 december 2019 in Paradiso. Zij srpak over de taal van poëzie - waarom staat er wat er staat? Haar lezing is getiteld 'Daar slaat hij al een bijzin in'.

Dichters zetten zoals bekend de taal naar hun hand. Ze breken hun regels af, maken hun zinnen niet af, veroorloven zich ongrammaticale constructies, verknoopte taal, zelfgemaakte woorden. Waarom doen ze niet normaal? Daar valt wel wat over te zeggen. En ook over hoe poïezie, deze andere taal, te begrijpen.

Marjoleine de Vos is Neerlandica, dichter en redacteur kunst van NRC. Zij schrijft over kunst, literatuur en koken en heeft een tweewekelijkse column op de opiniepagina

De lezingen vonden plaats op zondagochtend in Paradiso, Weteringschans 6, Amsterdam, van 11.00 tot 13.00 uur. 

De twee andere lezingen in de serie:

(1) zondag 13 oktober 2019
Hans Bennis
Korterlands
Over anarchie in de schrijftaal

(2) zondag 10 november 2019
Roel Willems
De verhalende mens
Over verbeelding tijdens literair lezen

De Taallezingen werden georganiseerd door Verstegen & Stigter culturele projecten en Paradiso