facebook vimeo

Archief

CP@TUD Thom Hoffman

september - november 2015, Aula TU Delft, Meelweg 5 Delft

Het cultureel professorschap aan de TU Delft werd in 2015 ingevuld door acteur, fotograaf en documentairemaker Thom Hoffman en had als thema: 'Kromo Blanda – perspectieven op Nederlands Indië'.

Uitgangspunt was de geschiedenis van Nederlands Indië, en de rol van de 19de en 20ste eeuwse fotografie in ons koloniale denken en handelen. Fotograferen zonder stellingname is niet mogelijk.
Ieder beeld levert een subjectieve kijk op een gebeurtenis. Er bestaan duizenden beelden van de koloniale geschiedenis, en elk van die foto’s verkondigt – bewust of onbewust – een standpunt, een opvat ting over de samenleving. Met elkaar vormen al deze subjectieve beelden, al die verschillende perspectieven, een verrassende kijk op het koloniale ver leden van Nederland.
In een masterclass bestaande uit zeven bijeenkomsten, exclusief voor studenten van de TU Delft, onderzocht Thom Hoffman samen met enkele tientallen studenten de geschiedenis van de fotografie, in het bijzonder de schitterende vroege fotografie waarin de geschiedenis van Nederlands-Indië is vastgelegd. Na een algemene inleiding en een aantal practica op het gebied van de fotografie werkten zij met elkaar aan de totstandkoming van een nationaal fotoarchief over Nederlands Indië.
Tijdens dit proces voerden Hoffman en zijn studenten een fotoproject uit in Delft, waar de studenten 19de eeuwse foto’s hebben gereconstrueerd met behulp van oude camera’s, glasplaatnegatieven en chemie uit de begintijd van de fotografie. 
Naast de masterclass voor studenten, gaf Thom Hoffman drie openbare presentaties die toegankelijk waren voor algemeen publiek.

PROGRAMMA OPENBARE BIJEENKOMSTEN
11 september 2015, 20.00 uur: Openingslezing, Aula TU Delft
16 oktober 2015, 20.00 uur: Filmavond, Aula TU Delft
27 november 2015, 20.00 uur: Uittreerede + presentatie resultaten practicum, Aula TU Delft