facebook vimeo

Archief

Canon van Nederland – presentaties

maandag 16 oktober 2006, Voorburg

De Canon van Nederland is een lijst van vijftig thema's die chronologisch een samenvatting geeft van de geschiedenis van Nederland. De Canon werd opgesteld door de commissie-Van Oostrom; het tweedelige commissierapport entoen.nu – de canon van Nederland werd op 16 oktober 2006 door de commissie aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Maria van der Hoeven, aangeboden. De feestelijke plechtigheid vond plaats op Gymnasium Novum in Voorburg. Leerlingen van de Voorburgse basisschool De Dijsselbloem ontvingen minister Van der Hoeven met Canon-thema's op grote borden. Commissievoorzitter Frits van Oostrom hield een toespraak en onthulde de vijftig 'vensters' van de Canon. De bijbehorende website www.entoen.nu werd gepresenteerd door commissiesecretaris Hubert Slings. De scholieren stelden in de daaropvolgende 'persconferentie' vragen aan de Minister en de voorzitter. Tenslotte speelden de scholieren een spannend Canon-spel.

Het vervolgrapport van de Commissie – entoen.nu en verder – werd op 3 juli 2007 in de Ridderzaal gepresenteerd. Dit rapport behelsde een hoofdlijnenreactie naar aanleiding van de respons op het eerdere rapport. Het werd aangeboden aan minister Plasterk van OCW (de opvolger van Van der Hoeven), in aanwezigheid van de staatssecretarissen Dijksma en Bijsterveld. Bij deze gelegenheid werd ook educatief materiaal over de Canon gepresenteerd: puzzels, posters en de vernieuwde website.