facebook vimeo

Archief

Avond van Wetenschap en Maatschappij 2009

maandag 02 november 2009, Ridderzaal, Den Haag

De tiende Avond van Wetenschap & Maatschappij had als thema Ons brein en vond plaats op maandag 2 november 2009 in de Ridderzaal. Onder leiding van 26 tafelwetenschappers wisselden vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de kunst- en cultuursector, de sportwereld, de politiek en de media met elkaar van gedachten. Onderwerpen van de inspirerende tafelgesprekken waren onder meer de invloed van genetische factoren op het brein, psychiatrische stoornissen, multidisciplinariteit vs. interdisciplinariteit, Zorg 2.0, dementiepreventie, breinbiofysica, verslaving, wilskracht en het nut van stress.

Minister-president Balkenende opende de avond met een toespraak Kennis is kracht. Keynote spreker prof.dr. Peter Hagoort (Radboud Universiteit Nijmegen) hield een lezing getiteld In gesprek met ons brein. Aan het eind van de avond werd voor de vijfde keer de Prijs van Wetenschap & Maatschappij uitgereikt. Deze prijs voor het beste Nederlandse onderzoek dat opvallend wetenschappelijk vernieuwend is en dat uitzicht biedt op een waardevol maatschappelijk effect, staat met ingang van dit jaar als de Huibregtsenprijs bekend – een eerbetoon aan Mickey Huibregtsen, de initiatiefnemer van de Avond van Wetenschap en Maatschappij en bestuurslid van de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij.
De prijs werd uitgereikt door de minister van OCW Ronald Plasterk aan prof. dr. Eveline Crone voor haar onderzoek naar het puberbrein.