facebook vimeo

Kaartverkoop

Paradisolezing 1 – Stan Bentvelsen

zondag 05 februari 2017, Paradiso Amsterdam

In de Paradisolezingen 2017 nemen topwetenschappers ons met zevenmijlslaarzen in acht stappen mee door de levensloop van de aarde. Van de Oerknal naar de elementaire bouw stenen van het heelal, van complexe moleculen tot het eerste leven, van aap tot mens tot homo technologicus, en uiteindelijk tot kunstmatige intelligentie. De serie behandelt in vogelvlucht het ontstaan van leven in ons heelal en ‘de evolutie van alles’.

Op 5 februari 2017 hield Prof.dr. Stan Bentvelsen (hoogleraar Collider Physics UvA, directeur Nikhef) de eerste Paradisolezing in de serie LEVEN IN ONS HEELAL. Zijn lezing was getiteld Van oerknal naar elementaire bouwstenen en krachten van ons universum. De lezing werd ingeleid door Dirk van Delft, directeur Boerhaave Museum.

De oerknal wordt gezien als het startpunt van ons universum. De precieze natuurwetten die op dat moment golden, zijn niet bekend maar na korte tijd was de energie zodanig afgenomen dat bekende elementaire deeltjes konden worden gevormd. Deze deeltjes hebben samen met de wetten van de zwaartekracht en de deeltjesfysica, geleid tot de structuur van ons huidig universum. In zijn lezing heeft Bentvelsen de omgekeerde weg gevolgd en is in gegaan op de wereld van elementaire deeltjes en krachten bij hoge botsingsenergie. Daarbij presenteerde hij de laatste stand van zaken van de deeltjesversneller bij CERN voor het Higgs deeltje en de speurtocht naar Donkere Materie. Ook kwam de recente ontdekking van zwaartekrachtsgolven ter sprake.

De Paradisolezingen werden georganiseerd door Verstegen & Stigter culturele projecten en Paradiso en worden mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van NEMO Science Museum, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der WetenschappenMuseum Boerhaave en de VPRO.